De zorg vanuit onze praktijk: – Huisartsenpraktijk de Vlieter – Scherpenzeel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Vlieter
Vijverlaan 4D 3925EM
Scherpenzeel

De zorg vanuit onze praktijk:

Vanuit Huisartsenpraktijk De Vlieter bieden wij de huisartsgeneeskundige zorg in de volle omvang, waarbij we het persoonlijk contact, laagdrempeligheid en het samen bekijken wat de beste zorg is in uw situatie voorop stellen.

Wij streven ernaar dat u op korte termijn gezien of gehoord kan worden, meestal lukt een afspraak bij ons op dezelfde dag of de dag erna. Wanneer u kiest om uw afspraak bij een bepaalde huisarts te willen, dan kan het mogelijk zijn dat u niet dezelfde dag gezien kan worden. Samen met de doktersassistente kunt u bepalen wat het beste is. Sommige klachten lenen zich niet om af te wachten. Maar soms is het juist beter om bij dezelfde arts een vervolgafspraak te hebben.

We zijn een opleidingspraktijk, waarin wij de mogelijkheid hebben om huisartsen en doktersassistentes op te leiden. De praktijk is gecertificeerd door de opleiding voor doktersassistentes en door de huisartsenopleiding van het UMCU. Zo dragen wij zorg voor nieuwe huisartsen en doktersassistenten. Tegelijk blijven wij scherp op nieuwe ontwikkelingen en reflectie op ons handelen. Tijdens de stage wordt leren en werken gecombineerd. De stagiaires werken onder supervisie van de huisarts. Een huisarts in opleiding is een bevoegd arts, maar volgt nog de 3 jarige vervolgopleiding tot huisarts.

Er worden steeds meer taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar de praktijkassistentes en de praktijkondersteuners overgedragen. Dit is nodig omdat het takenpakket van de huisarts zich nog steeds uitbreidt.

De automatiseringsgraad ligt op een hoog niveau. De vernieuwingen van afgelopen tijd zijn de e-mail consulten, zelf herhaalrecepten online aanvragen, een deel van het dossier digitaal kunnen inzien en zelf afspraken maken in onze daarvoor bestemde blokken in de agenda. Laboratorium- en röntgenuitslagen, specialistenbrieven en andere gegevens komen geautomatiseerd uit de omringende ziekenhuizen binnen.

Eigen risico:

Wat valt er niet onder het eigen risico?
De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Uitstrijkjes via het bevolkingsonderzoek en eventueel het herhalen van een uitstrijkje n.a.v. het bevolkingsonderzoek vallen niet onder uw eigen risico. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en voor chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt wel onder het eigen risico?
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals bijv. foto’s, bloedonderzoek, (urine)kweken en uitstrijkjes buiten het bevolkingsonderzoek om, wordt dit door de zorgverzekering met uw eigen risico verrekend. Ook als de huisarts u verwijst naar de specialist, medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft. Mocht er in de praktijk een ECG, teledermatologie of bijvoorbeeld een holter onderzoek worden gedaan dan valt dit ook onder het eigen risico. De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Door wijzigingen in het (overheids)beleid kan deze informatie achterhaald raken. Neem daarom bij vragen altijd even contact op met uw zorgverzekeraar voor de laatste stand van zaken rondom vergoedingen en eigen risico.

Behandelinformatie:

Speciale verrichtingen

In onze praktijk zijn onder andere de volgende medische verrichtingen en onderzoeken uit te voeren:

 • plaatsing spiraaltje (hormoonspiraaltje/koperspiraaltje)
 • plaatsing andere depotmedicatie
 • wond hechten
 • het maken van ECG’s (hartfilmpjes)
 • het meten van de longfunctie (spirometrie)
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • het verrichten van kleine ingrepen (verwijderen vetbult, moedervlekken etc)
 • plaatsing van urinekatheters
 • injecties toedienen bij klachten houdings,- en bewegingsapparaat
 • oogboring bij een vuiltje in het oog
 • het uitvoeren van een MMSE test bij vermoeden van geheugenproblemen of dementie
 • het aanmeten van een pessarium (ring) bij verzakking
 • instelling op insuline bij diabetes mellitus type 2 patiënten
 • bevriezing met stikstof van huidafwijkingen
 • oren uitspuiten
 • begeleiding bij stoppen met roken

Tips ter voorbereiding op het consult:

Het consult: Praten met de dokter.

Herkent u dat? U had een afspraak gemaakt voor een bepaalde klacht maar eigenlijk waren er meer zaken waar u het over wilde hebben. En daar bleek helaas te weinig tijd voor te zijn!

Deze tekst helpt u het gesprek met uw huisarts voor te bereiden zodat u zo goed mogelijk van de hulp van de huisarts gebruik kunt maken. Het is vooral belangrijk dat u de huisarts duidelijk kunt maken wat uw vraag is en welke hulp u verwacht.

Misschien moet u een beetje wennen aan de werkwijze in de moderne huisartsenpraktijk. De toename van het aantal hulpvragen vraagt om aanpassing van de praktijkorganisatie in vergelijking met vroeger.

Het maken van een afspraak (waar komt u voor?)

Bij het maken van de afspraak vraagt de assistente waarvoor u komt. Aan de hand van de hulpvraag reserveert ze voor u een bepaalde tijd. De gebruikelijke consultduur is 15 minuten, genoeg voor een hulpvraag of twee kleine problemen. Heeft u meer tijd nodig bijvoorbeeld voor een gesprek of u heeft meerdere vragen, dan kunt u de assistente vragen om een dubbel consult.

Het kan ook voorkomen dat de praktijkassistente of praktijkondersteuner de hulpvraag zelf afhandelt bijv. met een telefonisch advies.

Het consult (wat is uw vraag?)

Uw huisarts weet waar u voor komt en kan zich zo nodig er op voorbereiden.

Denk van te voren na wat u over de klachten kunt vertellen. Waar hebt u precies last van? Waardoor wordt het juist erger of juist minder? Wat hebt u er zelf al aan gedaan? Is er iets anders wat er misschien mee te maken heeft? Wat denkt u zelf dat er aan de hand is? En – heel belangrijk – wat is uw vraag erover? Het kan handig zijn om van tevoren een aantal zaken even op te schrijven. Beperkt u tijdens het gesprek tot de hoofdzaken, hierdoor gaat geen kostbare consulttijd verloren.

Misschien komt u met uitgesproken wensen naar het spreekuur. Wilt u bijv. medicijnen of een verwijzing? Wilt u zeker weten dat er niets ernstigs aan de hand is? Of hebt u er juist behoefte aan dat de huisarts naar u luistert? Zegt u vooral tegen uw huisarts wat u van haar/hem verwacht. Het is belangrijk voor de huisarts om te weten wat u wilt. Dit betekent niet dat de huisarts elke wens kan inwilligen. U wilt bijv. een verwijzing, maar soms is een specialist niet diegene die u het beste kan helpen of is de kans groot dat uw klacht vanzelf overgaat, terwijl u een snel werkend medicijn verwachtte.

Soms blijkt de hulpvraag te omvangrijk voor een consult van 15 minuten of u blijkt nog een tweede of nog meer vragen te hebben. Uw huisarts zal u dan voor een vervolgconsult vragen terug te komen. Immers, een vraag die u met de deurknop in de hand gauw nog even stelt, krijgt natuurlijk niet de aandacht die hij verdient. Dit is vervelend voor u en voor de huisarts en leidt gemakkelijk tot fouten. Het consult laten uitlopen is vervelend voor de wachtende patiënten.

Na afloop van het consult (Is uw vraag voldoende beantwoord?)

Als u niet de hulp kreeg die u verwachtte, praat daar dan over met uw huisarts. Overleg wanneer u terug kunt komen als uw klacht niet overgaat.