De zorg vanuit onze praktijk – Huisartsenpraktijk de Vlieter – Scherpenzeel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Vlieter
Vijverlaan 4D 3925EM
Scherpenzeel

De zorg vanuit onze praktijk

Vanuit Huisartsenpraktijk De Vlieter bieden wij de huisartsgeneeskundige zorg in de volle omvang, waarbij we het persoonlijk contact, laagdrempeligheid en het samen bekijken wat de beste zorg is in uw situatie, voorop stellen.

Wij streven ernaar dat u op korte termijn gezien of gehoord kan worden. Wanneer u kiest voor een afspraak bij een bepaalde huisarts, kan het wat langer duren voor u terecht kunt. Samen met de doktersassistente kunt u bepalen wat het beste is. Sommige klachten lenen zich er niet voor om af te wachten. Maar soms is het juist beter om bij dezelfde arts een vervolgafspraak te hebben.

 

Opleidingspraktijk

We zijn een opleidingspraktijk, waarin wij de mogelijkheid hebben om huisartsen en doktersassistentes op te leiden. De praktijk is gecertificeerd door de opleiding voor doktersassistentes en door de huisartsenopleiding van het UMCU. Zo dragen wij zorg voor nieuwe huisartsen en doktersassistenten. Tegelijk blijven wij scherp op nieuwe ontwikkelingen en reflectie op ons handelen. Tijdens de stage wordt leren en werken gecombineerd. De stagiaires werken onder supervisie van de huisarts. Een huisarts in opleiding is een bevoegd arts, maar volgt nog de 3 jarige vervolgopleiding tot huisarts.

 

De assistentes

Er worden steeds meer taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar de praktijkassistentes en de praktijkondersteuners overgedragen. Dit is nodig omdat het takenpakket van de huisarts zich nog steeds uitbreidt.

 

Automatisering

De automatiseringsgraad binnen de praktijk ligt op een hoog niveau. De vernieuwingen van de afgelopen tijd komen vooral door de komst van de online patiëntenomgeving. Zo kunt u online consulten doen, zelf online recepten herhalen, online een deel van uw dossier inzien en zelf afspraken maken in onze agenda in de blokken die daar speciaal voor zijn bestemd.
Daarnaast komen er tegenwoordig allerlei gegevens digitaal bij ons binnen, zoals laboratorium- en röntgenuitslagen, brieven van specialisten en allerlei andere gegevens uit de omringende ziekenhuizen.

 

Het eigen risico

Wat valt er niet onder het eigen risico?
De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Uitstrijkjes via het bevolkingsonderzoek en eventueel het herhalen van een uitstrijkje n.a.v. het bevolkingsonderzoek vallen niet onder uw eigen risico. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en voor chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt wel onder het eigen risico?
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt, dan wordt dit door de zorgverzekering met uw eigen risico verrekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto’s, bloedonderzoek, (urine)kweken en uitstrijkjes buiten het bevolkingsonderzoek om. Dit geldt ook als de huisarts u verwijst naar de specialist, of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft. Mocht er in de praktijk een ECG worden gemaakt, of een holter onderzoek worden gedaan, of als er bijvoorbeeld teledermatologie wordt toegepast, dan valt dit ook onder het eigen risico. De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Door wijzigingen in het (overheids-)beleid kan deze informatie achterhaald raken. Neem daarom bij vragen altijd even contact op met uw zorgverzekeraar voor de laatste stand van zaken rondom vergoedingen en eigen risico.

 

Behandelinformatie

In onze praktijk zijn onder andere de volgende medische verrichtingen en onderzoeken uit te voeren:

» plaatsen spiraaltje (hormoonspiraaltje/koperspiraaltje)

» plaatsen andere depotmedicatie

» wond hechten

» het maken van een ECG (hartfilmpje)

» het meten van de longfunctie (spirometrie)

» 30-minuten bloeddruk meten

» kleine ingrepen (verwijderen vetbult, moedervlekken en dergelijke)

» plaatsen van urinekatheters

» injecties toedienen bij klachten van het houdings,- en bewegingsapparaat

» oogboren bij een vuiltje in het oog

» het uitvoeren van een MMSE test bij vermoeden van geheugenproblemen of dementie

» het aanmeten van een pessarium (ring) bij verzakking

» instellen op insuline bij diabetes mellitus type 2 patiënten

» bevriezen met stikstof van huidafwijkingen

» oren uitspuiten

» begeleiden bij het stoppen met roken

 

Tips voor een goede voorbereiding op een consult

Herkent u dat? U had een afspraak gemaakt voor een bepaalde klacht maar eigenlijk waren er meer zaken waar u het over wilde hebben. En daar bleek helaas te weinig tijd voor te zijn! De onderstaande tekst helpt u het gesprek met uw huisarts voor te bereiden, zodat u zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de hulp van de huisarts. Het is vooral belangrijk dat u de huisarts duidelijk kunt maken wat uw vraag is en welke hulp u verwacht. Misschien moet u een beetje wennen aan de werkwijze in de moderne huisartsenpraktijk. De toename van het aantal hulpvragen vraagt om aanpassing van de praktijkorganisatie in vergelijking met vroeger.

 

Waar komt u voor?
Het maken van een afspraak

Bij het maken van de afspraak vraagt de assistente waarvoor u komt. Aan de hand van de hulpvraag reserveert ze voor u een bepaalde tijd. De gebruikelijke consultduur is 15 minuten, genoeg voor een hulpvraag of twee kleine problemen. Heeft u meer tijd nodig, bijvoorbeeld voor een gesprek, of u heeft meer dan een vraag, dan kunt u de assistente vragen om een dubbel consult.
Het kan ook voorkomen dat de praktijkassistente of de praktijkondersteuner de hulpvraag afhandelt, bijv. met een telefonisch advies.

 

Wat is uw vraag?
Het consult

Uw huisarts weet waar u voor komt, want u heeft dit besproken met de assistente of met de huisarts zelf. De huisarts kan zich daarom zo nodig voorbereiden op uw vraag.

Denk van te voren na wat u over de klachten kunt vertellen. Waar heeft u precies last van? Waardoor wordt het juist erger, of juist minder? Wat heeft u er zelf al aan gedaan? Is er iets anders wat er misschien mee te maken heeft? Wat denkt u zelf dat er aan de hand is? En – heel belangrijk – wat is uw vraag erover? Het kan handig zijn om van tevoren een aantal zaken even op te schrijven. Beperkt u tijdens het gesprek tot de hoofdzaken. Hierdoor gaat geen kostbare consulttijd verloren.

Misschien komt u met uitgesproken wensen naar het spreekuur. Wilt u bijvoorbeeld medicijnen of een verwijzing? Wilt u zeker weten dat er niets ernstigs aan de hand is? Of hebt u er juist behoefte aan dat de huisarts naar u luistert? Zegt u vooral tegen uw huisarts wat u van haar of hem verwacht. Het is belangrijk voor de huisarts om te weten wat u wilt. Dit betekent niet dat de huisarts elke wens kan inwilligen. U wilt bijvoorbeeld een verwijzing, maar soms is een specialist niet diegene die u het beste kan helpen. Of u verwachtte een snel werkend medicijn te krijgen, maar is de kans groot dat uw klacht vanzelf overgaat.

Soms blijkt de hulpvraag te omvangrijk voor een consult van 15 minuten, of u blijkt nog een tweede, of nog meer vragen te hebben. Uw huisarts zal u dan voor een vervolgconsult vragen terug te komen. Immers, een vraag die u met de deurknop in de hand gauw nog even stelt, krijgt natuurlijk niet de aandacht die het verdient. Dit is vervelend voor u en voor de huisarts en leidt gemakkelijk tot fouten. Daarnaast is het uitlopen van een consult, vervelend voor de wachtende patiënten.

 

Is uw vraag voldoende beantwoord?
Na afloop van het consult

Als u niet de hulp kreeg die u verwachtte, praat daar dan over met uw huisarts. Overleg wanneer u terug kunt komen als uw klacht niet overgaat.