Medische keuringen en verklaringen – Huisartsenpraktijk de Vlieter – Scherpenzeel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Vlieter
Vijverlaan 4D 3925EM
Scherpenzeel

Medische keuringen en verklaringen

De landelijke richtlijnen van de huisartsenberoepsgroep stellen dat een arts geen geneeskundige verklaringen mag afgeven over eigen patiënten. Een geneeskundige verklaring is een document waarin een arts beoordeelt of u (medisch) geschikt of ongeschikt bent voor bepaalde zaken. Voorbeelden daarvan zijn: of u in staat bent om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen, of dat u recht heeft op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet uw eigen huisarts.

 

Waarom mag mijn eigen huisarts dit niet doen?

Uw eigen huisarts wil u zo goed mogelijk helpen en daarvoor is een goede vertrouwensrelatie met u belangrijk. Als uw huisarts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is, kan dat de relatie schaden. Een onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Zo’n speciale keuringsarts weet bovendien alles over de eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).
Voor meer informatie: KNMG advies en richtlijnen

 

Rijbewijskeuring

Ook rijbewijskeuringen mogen wij niet doen voor onze patiënten. Voor rijbewijskeuringen verwijzen we u naar Regelzorg.